Câu hỏi thường gặp

Làm bạn phục vụ Bảo hành cho các các sản phẩm?

2019-07-26

Có, thời hạn bảo hành tiêu chuẩn là 12 tháng sau ngày B / L và nếu bạn muốn biết thêm, chúng tôi có thể thảo luận.