Câu hỏi thường gặp

Gì Là các chì thời gian?

2019-07-26

Nhu cầu mẫu được chuẩn bị 1-3 ngày; Thông thường, ngày giao hàng sẽ là 25-45 ngày sau khi đặt hàng và nếu bạn cần vội vàng, chỉ cần thông báo, chúng tôi có thể thảo luận với bộ phận sản xuất của chúng tôi.